Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Ban biên tập - Quản trị

 • (Người quản trị)
 • (TB Biên tập)
 • (Hoài Nam)

CÁC CHUYÊN MỤC

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hình ảnh hoạt động


  Đoạt Cup bóng đá mini

  Kỷ niệm 10 năm thành lập trường

  Hội thi ATGT - Ngọc Lan

  Tiểu phẩm: Cánh diều no gió

  Tạm biệt Hội thi ATGT

  Thăm trận địa pháo

  Đội tuyển Olympic T.Anh

  Pha bóng đẹp của Minh Lộc

  Đạt giải 3 bóng chuyền nữ

  Viếng Hang Tám Cô

  Viếng Hang Tám Cô

  Thông tin giáo dục

  Tư liệu mới

  Images_62.jpg Download_3.jpg Images_52.jpg Anh_77.jpg Anh_76.jpg Anh_75.jpg Anh_71.jpg Anh_70.jpg Anh_62.jpg Anh_61.jpg DEM_PHAO_HOA_2013.swf Hapyy_New_Year_2013.swf Anh_52.jpg Anh_49.jpg Anh_56.jpg Anh_33.jpg Anh_38.jpg Anh_37.jpg Anh_31.jpg

  Sắp xếp dữ liệu

  Trang web thân quen

  free counters
  Từ điển online


  Tra theo từ điển:  Mẫu hợp đồng làm việc

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đinh Bá Quang (trang riêng)
  Ngày gửi: 04h:48' 23-11-2011
  Dung lượng: 19.8 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  Mẫu số 1
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 10 /2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 của Bộ Nội vụ).

  Tên đơn vị ...
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ...... ngày......... tháng......... năm.....
  
  
  Hợp đồng làm việc lần đầu

  Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;
  Căn cứ Quyết định số ...... của ....... về việc công nhận kết quả tuyển dụng .........

  Chúng tôi, một bên là Ông/ Bà:.................................…………………………..
  Chức vụ:.......................................................……………………………………
  Đại diện cho (1)...............................................…………………………………
  Địa chỉ............................... .................................... Điện thoại:.............……….
  Và một bên là Ông/ Bà:.........................................……………………………..
  Sinh ngày....... tháng..... năm...........tại.................................................…………
  Nghề nghiệp....................................................………………………………….
  Địa chỉ thường trú tại:................................................…………………………..
  Số CMTND..............................…………………………………………………
  Cấp ngày..... tháng..... năm....... tại..............................................………………
  Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc lần đầu và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

  Điều 1. Thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng
  - Thời gian thực hiện hợp đồng (2)...........................................……………….
  - Từ ngày....... tháng..... năm....... đến ngày....…... tháng……....... năm....……
  - Địa điểm làm việc (3):...............................................………………………..
  - Chức danh chuyên môn:..........................…………………………………….
  - Nhiệm vụ (4):........……………………………………………………………
  Điều 2. Chế độ làm việc
  - Thời giờ làm việc (5):.......................................……………………………..
  - Được trang bị những phương tiện làm việc gồm:....................………………
  ...............................................................………………………………………
  Điều 3. Nghĩa vụ và quyền lợi của người ký hợp đồng làm việc lần đầu
  1. Nghĩa vụ:
  - Hoàn thành những nhiệm vụ đã cam kết trong Hợp đồng.
  - Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định của Pháp lệnh Cán bộ, công chức.
  - Chấp hành việc xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
  2. Quyền lợi:
  - Được hưởng các quyền lợi quy định tại Pháp lệnh Cán bộ, công chức.
  - Phương tiện đi lại làm việc (6):.............................………………………….
  - Thử việc của ngạch (mã số) (7):........................, Bậc:.........…... Hệ số lương:
  - Phụ cấp (nếu có) gồm (8):.............................................…………………….
  được trả........... lần vào các ngày.... và ngày..... hàng tháng.
  - Khoản trả ngoài lương.................................…………………………………
  ...............................................................………………………………………
  - Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gồm:...........................…………
  ...............................................................………………………………………
  ...............................................................………………………………………
  - Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng)
  .........................................................………………………………………….
  ...............................................................………………………………………
  - Bảo hiểm xã hội (9):........................................……………………………...
  - Bảo hiểm y tế..............................................................………………………
  ...............................................................……………………………………...
  ...............................................................……………………………………...
  - Được hưởng các phúc lợi:.......................................…………………………
  ...............................................................………………………………………
  ...............................................................………………………………………
  - Được các khoản thưởng, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước theo quy định của pháp luật (10):..........................................…………………………………
  ...............................................................………………………………………
  ...............................................................…………………………………….
  - Được hưởng chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của Pháp lệnh Cán bộ, công chức.
  - Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt Hợp đồng theo quy định của pháp luật.
  - Những thỏa thuận khác (11)...................................................……………..
  ..................................................................................................……………..
  ..................................................................................................……………..
  Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp
  1. Nghĩa vụ:
  - Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong Hợp đồng làm việc lần đầu.
  - Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi của người thử việc đã cam kết trong Hợp đồng thử việc.
  2. Quyền hạn:
  - Điều hành người ký hợp đồng làm việc lần đầu hoàn thành nhiệm vụ theo hợp đồng.
  (Bố trí, điều động, tạm đình chỉ công tác...)
  - Chấm dứt Hợp đồng thử việc, kỷ luật người thử việc theo quy định của Pháp lệnh Cán bộ, công chức.
  Điều 5. Điều khoản thi hành
  Hợp đồng này làm thành hai bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày..... tháng.... năm......
  Hợp đồng này làm tại.......................……. Ngày..…......... tháng........ năm.......

  Người ký hợp đồng làm việc lần đầu
  (Ký tên)
  Ghi rõ họ và tên
  Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp
  (Ký tên, đóng dấu)
  Ghi rõ họ và tên
  
  
  Hướng dẫn ghi mẫu Hợp đồng làm việc lần đầu

  1. Ghi cụ thể tên đơn vị sự nghiệp.
  2. Ghi rõ thời gian thử việc theo quy định của ngạch viên chức.
  3. Ghi cụ thể số nhà, phố, phường (thôn, xã), quận (huyện, thị
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓